Menų studijos internetinė svetainė
Vaikai žaidė Kaziuko turgeli, šoko ir dainavo, pakrūmėse rinko blynus ir virto iš rogių.
Štai kodėl žiema jau traukiasi, o pavasario saulė vis dažniau mus aplanko.
GARSAS IR SPALVA